beytül’əhzan


beytül’əhzan
ə. bax: beytülhəzən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.